Wczytuję dane...
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO e-sexshop.eu z 24.08.2021
 
I. Definicje


Występujące w regulaminie określenia oznaczają odpowiednio: 

1. KODEKS CYWILNY - obowiązująca w Polsce ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

2. UMOWA SPRZEDAŻY - umowa sprzedaży produktów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy podmiotem odpowiedzialnym za sklep internetowy e-sexshop.eu, a Klientem. Zawierana ona jest za pośrednictwem sklepu internetowego e-sexshop.eu.

3. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827);

4. USTAWA O ŚWIADCZENIU USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);

5. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

6.  REGULAMIN - niniejszy zbiór przepisów i zasad, odnoszących się do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego e-sexshop.eu.

7. KLIENT - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca zamówienia na sklepie internetowym e-sexshop.eu.

8. SKLEP INTERNETOWY - sklep erotyczny działający w ramach serwisu internetowego, dostępny pod stroną e-sexshop.eu.

PRODUKTY - towary prezentowane poprzez sklep internetowy e-sexshop.eu.

II. Postanowienia Ogólne

1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady i przepisy korzystania ze sklepu internetowego e-sexshop.eu

2. Sklep internetowy e-sexshop.eu prowadzony jest przez firmę Polteam Zbigniew Dutkowski:

NIP: 555-101-56-26
REGON: 091172262
Numer telefonu: +48 663602555

Adres do korespondencji - Ul. Racławicka 7/8 , 80-408 Gdańsk

Kontakt mailowy - sklep@e-sexshop.eu

III. Korzystanie ze sklepu internetowego

1. Ze sklepu e-sexshop.eu korzystać mogą tylko osoby pełnoletnie.

IV. Zawarcie umowy sprzedaży

1. Składając zamówienie kupujący zawiera z nami umowę sprzedaży. Po każdym zakupie wystawiamy fakturę wysyłaną elektronicznie.

2. Wszystkie podane w sklepie internetowym ceny zawierają podatki i są cenami brutto. Do każdego zamówienia doliczamy koszty wysyłki.

V. Płatności oraz dostawy

1. Korzystamy z usług firmy inPost. Paczkomaty - 10 PLN, kurier - 10 PLN

VI. Prawo odstąpienia od umowy, zwroty

Nasi klienci mają prawo odstąpienia od umowy w terminie do 14 dni od zakupu bez potrzeby podawania przyczyny takiego działania. Innymi słowy, czas ten wygasa wraz z upływem 14 dni od dnia „w którym weszli Państwo w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Państwa weszła w posiadanie rzeczy.” Aby jednakże skorzystać z tego prawa, prosimy o poinformowanie nas o odstąpieniu od umowy poprzez wysłanie do nas maila na adres sklep@e-sexshop.eu. Prosimy wpisać w wiadomości nazwisko tudzież nazwę klienta, numer zamówienia i pełny adres pocztowy. Następnie prosimy przesłać starannie zapakowaną przesyłkę na adres: Gdańsk 80-408, ul. Racławicka 7/8.

VII. Reklamacje

 Wszelkie reklamacje rozpatrywane są na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie Cywilnym.

Sklep internetowy odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązującego prawa. 

VIII. Postanowienia końcowe

Klient korzystając ze sklepu internetowego podaje swoje dane dobrowolnie. Sklep internetowy przetwarza dane osobowe klienta tylko w celu realizacji zamówienia. Nie przetwarzamy danych osobowych klienta w celach marketingowych i nie udostępniamy ich osobom trzecim. Sklep internetowy po dokonaniu wysyłki zamówionego towaru przesyła na podanego przez klienta maila fakturę. We wszystkich spornych i nieuregulowanych tu kwestiach mają zastosowanie zdrowy rozsądek i przepisy Kodeksu Cywilnego.

<iframe src="https://www.facebook.com/plugins/page.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FeSklepErotyczny&tabs=timeline&width=0&height=0&small_header=false&adapt_container_width=true&hide_cover=false&show_facepile=true&appId" width="0" height="0" style="border:none;overflow:hidden" scrolling="no" frameborder="0" allowfullscreen="true" allow="autoplay; clipboard-write; encrypted-media; picture-in-picture; web-share"></iframe>